Profilowanie monitora

Profilowanie jest ostatnim elementem kalibracji monitora, niezależnie czy jest to kalibracja programowa czy sprzętowa. Profilowanie może być także czynnością niezależną od kalibracji.

Wygenerowany podczas kalibracji monitora profil .icc umożliwia aplikacjom komputerowym prawidłowe wyświetlanie barw na ekranie. Znając dostępny zakres kolorów (gamut) monitora, zapisany w profilu .icc, oprogramowanie może w optymalny sposób wyświetlić występujące na zdjęciu lub grafice barwy, zachowując przy tym prawidłowe relacje pomiędzy kolorami w poszczególnych punktach obrazu.

Profilowanie monitora podczas kalibracji programowej polega na opisie różnic pomiędzy wzorcowymi kolorami wysłanymi przez oprogramowanie kalibrujące do karty graficznej w celu wyświetlenia określonego koloru, a kolorem wyświetlonym i zmierzonym przez urządzenie pomiarowe. Opis tych różnic jest właściwą podstawą do stworzenia profilu barwnego monitora z instrukcją korekt dla karty graficznej. Profil określa także przestrzeń barwną możliwą do osiągnięcia przez wyświetlacz. Taki profil ma postać pliku z rozszerzeniem .icc

Schemat działania profili w systemie komputerowym.

Istnienie różnic między zadanym, a uzyskanym kolorem podczas profilowania nie oznacza, że monitor nie będzie w stanie poprawnie wyświetlić danego koloru. Celem tworzenia dokładnego profilu .ICC jest bowiem ich wychwycenie i udostępnienie tej informacji systemowi zarządzania barwą. Na tej podstawie dokonuje on odpowiednich korekt tak, by kolory na monitorze wyświetlane były z możliwie najmniejszym przekłamaniem.