Standardy temperatury barw bieli: D50, D55, D65, D75

Co to jest D50, D55, D65, D75 …?

Często spotkamy się z tymi określeniami przy kalibracji monitora. Są to standardy CIE opisujące temperaturę barwy bieli. Kolor biały jest pojęciem względnym. Biała kartka papieru będzie zmieniać kolor w zależności od barwy światła padającego na nią.

Temperatura barwa bieli określona jest poprzez także jako tzw. punkt bieli (white point), który zwyczajowo podaje się w postaci współrzędnych x, y dla przestrzeni barw CIE XYZ 1931, albo jako tzw. temperaturę barwową. Temperatura barwowa to wyrażona w Kelwinach temperatura ciała doskonale czarnego, którego widmo promieniowania (wyznaczone zgodnie z teorią Plancka) najbardziej przypomina widmo opisywanego światła dziennego.

Najbardziej popularny standard: CIE D65  jest powszechnie stosowanym standardem określającym barwę bieli uznanej w telewizji (PAL) oraz w standardzie przestrzeni barwnej monitorów – czyli sRGB. D65 odpowiada w przybliżeniu średniej barwie światła dziennego w Europie zachodniej i północnej, obejmującej zarówno bezpośrednie działanie promieni słonecznych i światła rozproszonego przez jasne niebo. Został powszechnie przyjęty jako standard barwy bieli dla monitorów, telewizorów. Ale to nie jedyny standard z którym się stykamy.

Poniżej krótkie zestawienie standardów temperatury barwy bieli:

D50 – temperatura: 5003 K, współrzędne CIE: x – 0,34567,  y – 0,35850.
Jest to standard określający światło dzienne, wzorzec stosowany dla materiałów drukowanych. Stosowany np. w profilach dla druku CMYK.

D55 – temperatura: 5503 K, współrzędne CIE: x – 0,33242,  y – 0,34743.
Jest to standard określający światło dzienne, wzorzec dla filmów fotograficznych. Pamiętacie filmy w aparatach? Nadal ten standard jest powszechny w LABach fotograficznych. Odbitki zdjęć mają ciepłą tonację.

D65 – temperatura: 6504 K, współrzędne CIE: x – 0,31273,  y – 0,32902.
Jest to standard określający światło dzienne nieba północnego. Stosowany w telewizji PAL, sRGB.

D75 – temperatura: 7504 K,  współrzędne CIE: x – 0,29902,  y – 0,31485.
Jest to standard określający światło dzienne. Praktycznie nie stosowany u nas.

I jeszcze jeden punkt bieli:

9300K – temperatura: 9300 K, współrzędne CIE: x – 0,28480,  y – 0,29320.
Jest to światło nieskorygowanego monitora komputerowego. Ładne zimne kolory niektórych naszych laptopów i telewizorów LCD.

Na rysunku powyżej przedstawiono powierzchnię, której punkty reprezentują wszystkie istniejące barwy. Czarna krzywa, to tak zwana krzywa Plancka, na której znajdują się barwy emitowane przez ciała rozgrzane do określonej temperatury. Przecinające linię Plancka proste wskazują barwy o takiej samej temperaturze barwowej. Na przecięciu krzywej Plancka i prostej odpowiadającej pożądanej temperaturze barwowej znajduje się punkt, który reprezentuje barwę światła odpowiednio zbalansowanego.