Tablica LUT (Look-Up-Table)

Tablica LUT czyli tabela LUT (Look-Up-Table)

Trochę teorii: LUT jest tabelą zawierającą wyniki obliczeń. Kiedy system potrzebuje przeprowadzić standardowe kalkulacje, to możemy poprawić wydajność przez zaczerpnięcie gotowych wyników przechowywanych w LUT, zamiast przeprowadzania tych obliczeń.

Tabele Look-Up (LUT) są kluczowym czynnikiem wpływającym na zdolność monitorów LCD do wyświetlania tonalnych gradientów i przejść. System LUT posiada po jednej tabeli dla każdej składowej RGB. Podczas wyświetlania konkretnego koloru i potrzeby wyliczenia koloru docelowego (zoptymalizowanego) procesor monitora pobiera dane o docelowych składowych właśnie z tych trzech tabel.

W przypadku monitorów LCD, termin LUT odnosi się do układu, który przelicza dane wejściowe z komputera i mapuje je na dane wyjściowe odpowiednio dobrane do monitora LCD. W tanich monitorach stosuje się tabele LUT o ośmiu bitach na każdą składową RGB. Monitory LCD zaprojektowane do profesjonalnej reprodukcji kolorów wykorzystują LUT o większej ilości bitów (np. 10 lub 12 bitów) na każdą składową RGB i stosują wewnętrzne obliczenia z 10 lub więcej bitową dokładnością.

3D-LUT – tabele Look-Up o jeszcze większej dokładności

Profesjonalne monitory są wyposażone w 3D-LUT. Dla odmiany, 3D-LUT przechowuje dane o składowych RGB w trzech wymiarach (trójwymiarowa tabela, w której każda składowa RGB ma swoją oś współrzędnych). Takie rozwiązanie oferuje dużo lepsze odwzorowanie gradacji i dokładniej oddaje skalę szarości, ponieważ 3D-LUT zawiera również dane o pośrednich gradacjach, zależne od trzech współrzędnych, będących pochodną trzech składowych R, G i B.

Tabela LUT w karcie graficznej

Tablice LUT kart graficznych są dość ograniczone. Niestety korekcja podczas kalibracji programowej ma ograniczony zakres (standardowo 8 bit na kanał, bardzo rzadko jest to 10 bit na kanał). Dodatkowo nie można zamienić niepoprawnie wyświetlanych zakresów innymi. Można jedynie obciąć część palety. Wiąże się to z utratą płynności przejść tonalnych na ekranie. W skrajnym przypadku, można pozbawić całkowicie monitor możliwości wyświetlania płynnych gradientów.