Kalibracja programowa

Kalibracja programowa monitora polega na korekcie różnic między zadanymi, a otrzymywanymi na monitorze wartościami parametrów kalibracji, poprzez wprowadzenie zmian do sygnału wyjściowego karty graficznej. Celem kalibracji programowej jest osiągnięcie zadanego poziomu odwzorowania: temperatury barwy bieli, gammy, jasności, kontrastu oraz prawidłowego odwzorowania kolorów utrwalonych i zapisanych w pliku graficznym, a wyświetlanym na monitorze.

Częstym, negatywnym skutkiem kalibracji programowej utrata płynności podczas wyświetlania przejść tonalnych, oraz pojawiającymi się dominantami barw podstawowych podczas wyświetlania obrazów w skali szarości.

Część zmian w celu osiągnięcia określonych parametrów kalibracji, następują na wyjściu sygnału z karty graficznej, poprzez nierównomierne ograniczenie poziomu poszczególnych składowych sygnału (RGB). Zmiany kalibracyjne nie są zapisywane trwale w tablicy LUT karty graficznej, tylko w wygenerowanym podczas kalibracji monitora profilu .icc  i ładowane do karty graficznej, każdorazowo przy starcie systemu przez tzw. loader.

Tak wygląda przykładowy rozkład krzywych tonalnych dla poszczególnych składowych RGB po kalibracji programowej dla bardzo przyzwoitego monitora z matryca IPS.